Karbondioksit salımını engelleyen membran geliştirildi

Gebze Teknik Üniversite­si (GTÜ) Na­noteknoloji Enstitüsü bi­lim insanları, verimli ve ekonomik enerji üretimi için karbondioksidin havaya salımını engelleyen membran geliştirdi. TÜBİ­TAK tarafından desteklenen projede Dr. Öğretim Üyesi Sa­diye Velioğlu ve ekibince ik­lim değişikliğine çözüm ola­rak sera gazı emisyonlarını sı­fıra indirmek için geliştirilen membranların, çeşitli gazlar­dan karbondioksidi ayrıştır­mada kullanılacağı belirtildi.

İklim değişikliğinin tüm canlıları tehdit eden kıtlık, kuraklık, yangın ve sel baskı­nı gibi ciddi sonuçlara neden olduğunu belirten GTÜ Na­noteknoloji Ensitütüsü Dr. Öğretim Üyesi Sadiye Velioğ­lu, membran teknolojilerinin mevcut kullanılan teknoloji­lere göre çok fazla avantajının bulunduğunu belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir